Dopalić WordPress’a

teoretyczne i praktyczne sposoby użycia cachowania

Marcin Pietrzak

przełam sieć

http://iworks.pl/

Definicje

 • Cache/buforowanie przechowywanie na później
 • WP Object Cache klasa realizujaca przechowywanie
 • Persistent cache przechowywanie stałe
 • Transient cache przechowywanie tymczasowe
 • memcache(d) serwer cacheowania w pamięci, klucz=>wartość

Po co mi to?

 • Poprawa wydajności strony mniejsze obciążenie serwera www oraz serwera bazy danych
 • Skrócenie się czasu ładowania krótsze oczekiwanie na wygenerowaną stronę
 • Zwiekszenie czasu wizyty szybciej strona na ekranie, to większe zadowolenie użytkownika
 • Mniejsze opłaty za serwer

Kiedy używać?

 • Wysoki ruch na stronie kilka zapytań na sekundę
 • Słaby serwer aplikacji
 • Słaby serwer bazy danych
 • Efekt wykopu nagły i niespodziewany wzrost ruchu o kilka rzędów wielkości

WP Object Cache

 • Klasa przeznaczona do obslugi cachowania
 • Nie używać bezpośrednio obiektu
 • Korzystać z wbudowanych funkcji
 • Domyślne cachowanie nie jest stałe
 • Konieczność użycia wtyczki do stałego przechowywania

Dostępne zmienne w funkcjach

 • $key identyfikator cachowanej zawartości (hash)
 • $data zawartość do zachowania
 • $group grupa, używana wtedy gdy wystąpi obawa lub potrzeba powtórzenia $key (opcjonalny)
 • $expire czas przechowywania, domyślna wartość to 0 (zero) - przechowuj tak długo jak to możliwe (opcjonalny)

Wbudowane funkcje 1/2

 • wp_cache_add( $key, $data, $group, $expire ) dodaje zawartości do istniejącego klucza.
 • wp_cache_set( $key, $data, $group, $expire ) ustawia zawartość, nadpisuje jeżeli istniej
 • wp_cache_get( $key, $group ) pobiera zawartość klucza
 • wp_cache_replace( $key, $data, $group, $expire ) zastępuje zawartość istniejącego klucza

Wbudowane funkcje 2/2

 • wp_cache_delete( $id, $group ) czyści cache wybranej grupy
 • wp_cache_flush() czyści całą zawartość cache

Przykład

Najczęstszym przypadkiem użycia cachowania jest zapamiętywanie rezultatu powtarzających sie zapytań do bazy danych

$result = wp_cache_get( 'my_result' );
if ( false == $result ) {
  $result = $wpdb->get_results( $query );
  wp_cache_set( 'my_result', $result );
}
// niezależnie od sposobu uzyskania danych, obsłuż je normalnie...

Wtyczki realizujące stałe cachowanie

Domyślnie cache przechowywany jest tylko przez czas trwania zapytania

Transients API

 • Prosta metoda przechowywania danych brak konieczności używania jakichkolwiek dodatków
 • Wykorzystanie mechanizmu podobnego do API opcji użycie tabeli wp_options
 • Przewidywalny czas ważności danych o nowe wpisy z feeda pytamy co godzinę
 • Przykładowe użycie standardowy widget RSS

Transients API: zmienne

 • $transient identyfikator (ograniczenie do 40 znaków)
 • $data zawartość do zachowania
 • $expire liczba sekund po jakich zawartość zostanie usunięta z bazy danych

Transients API: funkcje

 • set_transient( $transient, $data, $expire ) zapis danych
 • get_transient( $transient ) pobranie danych
 • delete_transient( $transient ) usunięcie danych
 • set_site_transient() odpowiednik set_transient() dla MU
 • get_site_transient() odpowiednik get_transient() dla MU

Transients API: przykład

Przechowanie danych zapytania:

// sprawdź czy dane już istnieją i pobierz je
if ( false ===
  ( $special_query_results = get_transient( 'special_query_results' ) ) ) {
  // jeżeli dane nie są dostępne, to wytwórz je
   $special_query_results = new WP_Query(
     'cat=5&order=random&tag=tech&post_meta_key=thumbnail'
  );
  set_transient(
    'special_query_results',
  $special_query_results,
  12*60*60
  );
}

// niezależnie od sposobu uzyskania danych, obsłuż je normalnie...

Varnish

 • Web accelerator cachuje po stronie serwera, wymagana pełna konfiguracja backendu z którym zachowuje kontakt
 • Pamięć i dysk sposób przechowywania danych
 • Elastyczna konfiguracja za pomocą VCL Varnish Configuration Language
 • Load balansing sprawdzanie żywotności backendu

WordPress Varnish

Wtyczka umożliwia sterowanie varnishem

Squid

Proxy cache serwer

 • Nie wymaga definicji backendów
 • Nie sprawdza czy żyją
 • Nie da się nim tak łatwo sterować
 • Proste użycie
 • Dobre cachowanie

Podsumowanie

 • Transient Cache cache tymczasowy
 • Persistent Cache cache stały, po zainstalowaniu wtyczek
 • memcache dedykowany serwer przechowujący dane w pamięci
 • Wtyczki: W3 Total Cache, Memcached Object Cache
 • Varnish proxy cache serwer

Bibliografia

Licencja

Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

Wolno:

 • tworzyć utwory zależne
 • użytkować utwór w sposób komercyjny

Na następujących warunkach:

 • Uznanie autorstwa - Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę
 • Na tych samych warunkach - Jeśli zmienia się lub przekształca niniejszy utwór, lub tworzy inny na jego podstawie, można rozpowszechniać powstały w ten sposób nowy utwór tylko na podstawie takiej samej licencji.