Marcin Pietrzak

Od kilku lat uczestniczę w różnych projektach dotyczących szeroko pojmowanego www, pełniąc w nich różne role. Od webmastera do kierownika projektu. Szczególnie mocno interesują mnie kwestie związane z interface’em użytkownika, użyteczność oraz dostępność. Pracuję jako osoba lub jednoosobowa firma.

iWorks Marcin Pietrzak

Naborowo-Parcele 15A
09-142 Załuski
NIP
739-257-42-53
REGON
510954450
Konto bankowe
62 1140 2004 0000 3902 0697 0131

ssh-rsa

AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQDaPIU1ieFvPAGBSRdgbydCN3HizQdrMYBImkIj3zIV07DQk7TW4+YbTcftz3UgxYnZ8LWkhAgTOxF5PS/d79qD9ROPmBF2ZAZbS5bjFCdVNYkEy/VBmb2RXXjHUN5stKkVvEq9EOhMGoJ8bvXLDTkYFctk+H8KrewdVoILUST68Jfbf/9by97odIuhcDDst7YUvXymCWcJRG0YTABunsfiWYABcnmFF5XrHM3nfDKQrbYZyfPvr3rxW4Q4KJpJ3oLQwPcy9PFEpXuSlaWyLBnjc3TxnqEwCbuAfDp7VYV1RoxL+yLg6Ksfo/fMyMGzj2JIdNRrmgEZt9TT5e1KfPsYdajC8LuRddUNb4g7P7o5ig5OLKdQuz9z9eRziOI/0d3G4ueJV5weKJIoNL9m14fbfPHUBve8XGd1DT3lfIp8GXcbHyCJcXwM3anezJN0dJvB1JkGehgxiKQ+Ht88nJ3Q0ApXdLTcx69UHXvr5GLcEXFaoeqJcilIxRlttNARiEfiNmw9RDXonFlrnguQ/mZXD/ZRixkGA6WlAuAQlLrbdRjJaQQKn2BHIOP0YtrrEl+MJ5jz1nj/XCQGroPp6CjA6Myez8LEIaLoy+B2DROdu7v0v5A8P6PBSp372ZORfpwURQGRJzHAbNfR/ePLJEFzL/45pOX6Hg4ndw4AH2nhqQ==