Kategorie
WordPress

Masowa zmiana daty wpisów

Do testów motywów czy wtyczek używam danych testowych, ale tym razem potrzebowałem zmieniać daty wpisom.

Ponieważ ręczne zmiany nie wchodziły w grę, to musiałem napisać kawałek SQLa:

UPDATE wp_posts
   SET post_date = '2015-01-01'
       + INTERVAL rand()*300 DAY
       + INTERVAL rand()*6000 SECOND
;

Powyższy kod całkowicie wystarcza, żeby „pomieszać” dowolnej liczbie wpisów datę publikacji.