Tag: post_thumbnail_html

  • Filtr dnia: post_thumbnail_html

    Filtr działa na koniec w funkcjach: the_post_thumbnail get_the_post_thumbnail pozwalając na modyfikację kodu html ikony wpisu. Króciutki przykład działania, pozwalający usunąć z treści atrybuty height oraz width add_filter( 'post_thumbnail_html’, iworks_remove_width_and_height, 10, 5 ); function iworks_remove_width_and_height( $html, $post_id, $post_thumbnail_id, $size, $attr ) { $html = preg_replace( '/ (width|height)=”[^”]+”/’, ”, $html ); return $html; } Podany kod wystarczy dodać do pliku functions.php używanego motywu.

  • WordPress: jak zmodyfikować atrybuty ikony wpisu?

    Za pomocą funkcji get_the_post_thumbnail1 można w szablonie wstawić miniaturki wpisu, zwane „ikoną wpisu”. Czasem przydałoby się zmodyfikować to co dostajemy na wyjściu i poniżej zaprezentowane są trzy różne sposoby wykorzystania filtra post_thumbnail_html, dzięki któremu można usunąć, zmienić bądź dodać atrybuty obrazka. Żeby usunąć atrybuty „width” oraz „height” z tego co WordPress produkuje jako ikonę wpisu użyj takiego kodu: add_filter( 'post_thumbnail_html’, create_function( '$html’, 'return preg_replace( \’/ (width|height)=”\d+”/\’, \’\’, $html );’ […]