Kategorie
WordPress

WordPress 3.8.1 – poprawki i utrzymanie

Wczoraj w nocy została wydana nowa mała wersja WordPressa, którą prawdopodobnie już macie na swoich serwisach, bo pewnie zaktualizowało się samo.

Szczęśliwie, udało się Wacławowi też odblokować polską wersję i jednocześnie z 3.8.1 została wydana 3.8.1 PL. 

Kategorie
Snippet WordPress

Wyświetlanie jednej kategorii wpisów na stronie głównej

Załóżmy, że na stronie głównej chcemy wyświetlać tylko wpisy z kategorii o identyfikatorze 10. To co musimy zrobić, to powiedzieć WordPress’owi że chcemy tylko posty z określonej kategorii i jej podkategorii. Realizacja tego zadania polega na zmianie zawartości klucza cat w zapytaniu. Podmianę wykonujemy w taki oto sposób:

Poniższy kod należy dodać do pliku functions.php używanego motywu.

add_action('wp_head', 'iworks_only_one_category');
function iworks_only_one_category()
{
  if ( is_home() || is_front_page() ) {
    global $wp_query;
    $wp_query->query('cat=10');
  }
}

Jeżeli chcemy inną kategorię, to należy zmienić 10 na inny, wybrany identyfikator. Można tam też umieścić ich kilka z przecinkami.

Wyklucz kategorię

Wykluczanie wybranej kategorii ze strony głównej realizujemy przez dopisanie znaku minus, wtedy te z minusem będą pomijane przy wyświetlaniu.

add_action('wp_head', 'iworks_exclude_one_category');
function iworks_exclude_one_category()
{
  if ( is_home() || is_front_page() ) {
    global $wp_query;
    $wp_query->query('cat=-10');
  }
}

pobierz plik: iworks_only_one_category.php

Jak użyć podany kod?

Masz 3 rozwiązania:

 1. wrzuć załączony plik do folderu wp-content/plugins, a potem włącz wtyczkę
 2. wrzuć załączony plik do folderu wp-content/mu-plugins
 3. dołącz kod do pliku functions.php aktualnie używanego motywu
Kategorie
Snippet WordPress

Lista wszystkich wpisów w danej kategorii

Jeżeli dla kategorii foo chcemy wyświetlić listę wszystkich wpisów, należy utworzyć plik category-foo.php zgodnie z http://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy#Category_display

który będzie zawierał:

<?php
function get_all_post_from_category()
{
  global $wp_query, $cat;
  $wp_query->query('showposts=-1&cat='.$cat);
}
add_action('wp_head', 'get_all_post_from_category');
get_header();
if ( have_posts() ) {
  echo '<ul>';
  while ( have_posts() ) {
    the_post();
    echo '<li><a href="'.get_permalink().'">';
    the_title();
    echo '</a></li>';
  }
  echo '</ul>';
}
get_footer();
?>

Oczywiście należy dostosować go naszego motywu.

pobierz plik: category-foo.php