smarty – fetch


Od lat korzystam ze smarty w małych projektach i pewnie go już z niego nie zrezygnuję, chyba że jakiś inny system szablonowania powali mnie na kolana.

Ale dziś „odkryłem” metodę fetch, a dokładniej to, że daje ona możliwość zassania plików spoza zdefiniowanego $template_dir, co wykorzystuję do pobierania statycznych treści leżących poza katalogiem szablonów.

Do tej pory po prostu czytałem te pliki z dysku. Teraz zaszła potrzeba uzupełniania o jedną zmienną, więc całość powinna przechodzić przez smarty.

$content = $smarty->fetch( 'file:../../content/katalog/index.html' );

Jak widać dyrektywa „file:” pozwala wykorzystać względne położenie od katalogu szablonów.