Kategorie
Bez kategorii

błąd ustawiania locale

svn: warning: cannot set LC_CTYPE locale
svn: warning: environment variable LC_ALL is pl_PL.UTF8
svn: warning: please check that your locale name is correct

śladem tego co się dzieje w locale jest sprawdzenie listy dostępnych poprzez:
locale -a
i jak się okazało po prostu pl_PL.utf8 nie istniało w moim systemie, więc trzeba doinstalować:
apt-get install language-support-pl