webox 10.02

Rozbudowa

 • dodano funkcjonalność zmiany zapomnianego hasła
 • dodano możliwość konfiguracji trybu zakładania nowych kont przez użytkowników serwisu
  • czy wymagane jest potwierdzenie wprowadzonego adresu email za pomocą przesłanego kodu
  • czy każdy użytkownik musi zostać manualnie zaakceptowany przez administratora
 • dodano walidatory numerów: NIP i REGON (wykorzystywane w kontach)
 • dodano możliwość wykorzystania SET NAMES '' z poziomu pliku konfiguracyjnego
 • wymieniono TinyMCE z 3.2.4.1 na 3.2.7
 • dodano możliwość wyświetlania odnośnika do strony głównej z ścieżki nawigacji (breadcrumb), wraz z konfiguracją
 • dodano możliwość skonfigurowania modułu „galeria obrazów”
 • moduł stronicowania w wyniku daje listę
 • dodno możliwość skonfigurowania listy artykułów
 • poprawiono obsługę typu węzła
 • wymieniono jQuery z wersji 1.3.2 na 1.4.2
 • dodano możliwość asynchronicznego wyświetlania drzewa folderów

Poprawione błędy

 • poprawka w wybieraniu nawigacji po ścieżce, jeżeli ścieżka zawiera slash ( brało ścieżkę tylko do pierwszego slasha )
 • poprawka w działaniu serwera plików związana z niemożnością zmiany folderu
 • poprawka w działaniu serwera plików związana z niemożnością utworzenia folderu
 • poprawka w budowaniu slugów, zostawały znaki myślnika na początku i na końcu stringów
 • sitemap.xml
 • w polu „lastmod” używana była data wytworzenia, a nie modyfikacji
 • poprawka w budowanie menu typu jeden poziom, w przypadku kiedy nie była podawana extra klasa lub id generowany był błędny html
 • poprawka w działaniu modułu „galeria grafik”
 • poprawka sortowania menu w panelu administratora