Jak policzyć unikatowe linie w pliku

Mamy plik zawierający następujące dane:

Iza
Aga
Aga
Leon
Aga
Iza

Aby policzyć unikatowe linie, posortować i wyświetlić on najczęściej występujących używamy następującej komendy:

sort nazwa.txt | uniq -c | sort -n -k1 -r

Co da jako

3 Aga
2 Iza
1 Leon

Oczywiście można to zastosować do innych danych.

2 komentarze

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Jeżeli chcesz skomentować, napisz mail na adres marcin w domenie strony na której jesteś. Dodam twoj komentarz.