Dodawanie do admin bar’a

Używana na tym blogu wtyczka upPrev ma swój panel administracyjny, ulokowany w menu „Wygląd”. W celu łatwiejszego dostępu chciałem umieścić odnośnik do jej konfiguracji w pasku administracyjny.

Jest to realizowane poprzez następujący kod:

add_action( 'wp_before_admin_bar_render', 'iworks_upprev_add_to_admin_bar' );
function iworks_upprev_add_to_admin_bar()
{
  if ( !current_user_can( 'manage_options' ) ) {
    return;
  }
  global $wp_admin_bar;
  $wp_admin_bar->add_menu(
    array(
      'parent' => 'appearance',
      'id' => 'upprev',
      'title' => __('upPrev', 'upprev'),
      'href' => admin_url('themes.php?page=upprev/admin/index.php')
    )
  );
}

pobierz plik: iworks.dodaj.menu.do.adminbara.php.zip