WordPress: modyfikacja ekranu logowania

WordPress: modyfikacja ekranu logowania

WordPress bez zbędnego kłopotu pozwala zmienić domyślny wygląd ekranu logowania:

<?php
/**
 * branding ekranu logowania
 */
function iworks_login_logo()
{
?>
<style type="text/css">
h1 a
{
    background-image:url('http://iworks.pl/logo.png');
    height:95px;
}
</style>
<?php
}

add_action( 'login_head', 'iworks_login_logo' );
add_filter( 'login_headerurl', create_function('', 'return "http://iworks.pl/"' ) );
?>

oczywiście można reguł CSS podpiąć więcej i bardziej zmodyfikować ten ekran.

Osobiście ograniczam się do zmiany logo na bardziej przyjazne. A Ty co zmieniasz u swoich klientów?

,