Dodaj użytkownika admin z hasłem admin

Dodaj użytkownika admin z hasłem admin

Często w czasie testowanie serwisu klienta pojawia się potrzeba utworzenia kopi serwisu na mojej lokalnej maszynie. Zazwyczaj używam do tego wtyczki Duplicator, która pozwala na szybkie i wygodne skopiowanie zarówno plików, jak i bazy danych. Często klient tworzy dla mnie konto, czasami nie.

Poniższy kod zmienia użytkownikowi „admin” lub zakłada użytkownika „admin” z hasłem „admin”.

require 'wp-load.php';
$admin = get_user_by( 'login', 'admin' );
if ( !empty( $admin ) ) {
  wp_set_password( 'admin', $admin->ID );
  echo 'New password "admin" for user "admin" was set.';
  return;
}
$admin_id = wp_create_user( 'admin', 'admin', sprintf( 'admin-%d@example.com', rand() ) );
$admin = new WP_User( $admin_id );
$admin->add_role( 'administrator' );
echo 'New user "admin" with password "admin" was created.';

Jak tego użyć?

Skopiuj kod do pliku w głównym katalogu WordPressa i uruchom go z przeglądarki. Pamiętaj, żeby go skasować po tym jak już dodasz admina.

Nigdy nie używaj tego na produkcji.

pobierz plik: iworks-set-admin.zip


6 odpowiedzi na “Dodaj użytkownika admin z hasłem admin”

 1. A to ja mam lepszy patent! :-D

  <?php
  include 'wp-load.php';
  wp_set_auth_cookie(1);
  wp_redirect(admin_url());

  • O ile istnieje użytkownik o identyfikatorze 1. Oczywiście, jeżeli to użytkownik o uprawnieniach innych niż administrator, to nadal taki będzie.

   • a to się zgadzam – jednak z doświadczenia mojego skromnego nie zdarzyło się jeszcze, żeby użytkownik o ID 1 nie istniał i miał inną rolę niż administrator :D

   • To mamy inne doświadczenia. ID != 1 trafia mi się 1 na 20 witryn. Częściej jest pozbawiony uprawnień administratora. Widocznie anglojęzyczna część internetu jest już bardziej wyedukowana.

   • Hmm, zatem muszę wprowadzić poprawkę do swojego skryptu :)

    'Administrator’, 'number’ => 1, 'fields’ => 'ID’ ) );
    $results = $wp_user_query->get_results();

    if ( isset( $results[0] ) ) {
    wp_set_auth_cookie( $results[0] );
    wp_redirect( admin_url() );
    die();
    }

    echo 'Coś poszło nie tak’;

    Pozdrawiam! :)

Jeżeli chcesz skomentować, napisz mail na adres marcin w domenie strony na której jesteś. Dodam twoj komentarz.