Dostałem pytanie od Witolda:

Czy istnieje możliwość ustawienia „sierotek” tak by spacja niełamliwa wstawiana była jedynie po słowach 1-, 2-, n- literowych? oczywiście z wyłączeniem innych „zasad”!

Odpowiedź jest oczywista. Można!

We wtyczce lista sierotek jest zdefiniowana jako tablica, która przed samym użyciem jest przepuszczona przez filtr:

iworks_orphan_therms

Dzieki temu, używają powyższego filtra, możmy dowolnie modyfikować tablice sierotek.

Zwracam uwagę, że filtr działa na koniec, co oznacza, że odfiltruje też własne sierotki.

Kod

Kod do pobrania

Gotowy kod w formie wtyczki, możesz pobrać poniżej.

[zip href="http://iworks.pl/wp-content/uploads/2020/11/sierotki-limit-to-3-chars.php-.zip"]sierotki-limit-to-3-chars.zip[/zip]

Jak użyć podany kod?

Masz 3 rozwiązania:

  1. wrzuć załączony plik do folderu wp-content/plugins, a potem włącz wtyczkę
  2. wrzuć załączony plik do folderu wp-content/mu-plugins
  3. dołącz kod do pliku functions.php aktualnie używanego motywu