W WordPress 6.2 pojawił się no filtr, który uprości mi życie, czyli wp_get_attachment_link_attributes, dzięki któremu będę mógł modyfikować atrybuty odnośnika produkowanego w funkcji wp_get_attachment_link. Do tej pory robiłem to wyrażeniami regularnymi w filtrze: wp_get_attachment_link.

Drobna, acz użyteczna zmiana.