Tag: apache

 • Konfiguracja WordPress’a MU na nginx’a

  Konfiguracja WordPress’a MU na nginx’a

  Reguły przekierowań dla WordPress’a MU przy użyciu apache’a są opisane na stronie pomocy: Create A Network: .htaccess and Mod Rewrite. Poniżej widnieją te same reguły ale dla serwera nginx. if ( $host !~ example\.coml$ ) { rewrite ^/wp-content/uploads/(.+) /files/$1; } rewrite ^/wp-admin/?$ /wp-admin/index.php last; rewrite ^/wp-admin/network/?$ /wp-admin/network/index.php last; rewrite ^/files/(.+) /wp-includes/ms-files.php?file=$1 last; location / { try_files $uri /index.php?q=$request_uri&$query_string; } Oczywiście „example\.com” należy […]

 • logowanie .htaccess użytkownikami z psql’a

  Apache pozwala na bardzo proste zabezpieczenie dostępu do serwisu z wykorzystaniem użytkowników znajdujących się w bazie danych, a dokładniej w tym przypadku w postgresie. Oprócz modułu mod_auth należy dodać auth_pgsql oraz odpowiednio skonfigurować dane bazy: AuthName „relam name” AuthType basic AuthBasicAuthoritative Off Auth_PG_host localhost Auth_PG_port 5432 Auth_PG_user db_user Auth_PG_pwd db_password Auth_PG_database db_name Auth_PG_pwd_table table_name Auth_PG_uid_field field_username Auth_PG_pwd_field field_password Auth_PG_encrypted off require valid-user Jak […]

 • sesje PHP w memcache’u

  sesje PHP w memcache’u

  Pewien dość mocno obciążony serwer www (apache2) strasznie dużo zapisywał w katalogu sesji PHP. Na tyle dużo, że zaczeło to być problemem, jeszcze nie krytycznym, ale już zauważalnym. Jednym z możliwych rozwiązań jest przeniesienie sesji do bazy danych, ale ze względu na specyfikę danych sesyjnych nie jest to szczególnie dobre rozwiązanie przy tej wielkości serwisu, a dodatkowo serwis korzysta z postgresa, więc wrzucanie w niego sesji jest jeszcze mniej polecane. Rozwiązaniem zastosowanym, a które […]