Reguły przekierowań dla WordPress’a MU przy użyciu apache’a są opisane na stronie pomocy: Create A Network: .htaccess and Mod Rewrite. Poniżej widnieją te same reguły ale dla serwera nginx.

if ( $host !~ example\.coml$ ) {
    rewrite ^/wp-content/uploads/(.+) /files/$1;
}
rewrite ^/wp-admin/?$ /wp-admin/index.php last;
rewrite ^/wp-admin/network/?$ /wp-admin/network/index.php last;
rewrite ^/files/(.+) /wp-includes/ms-files.php?file=$1 last;
 
location / {
    try_files $uri /index.php?q=$request_uri&$query_string;
}

Oczywiście „example\.com” należy wymienić na domenę głównego serwisu.

Aktualizacja, ze strony wordpress.org znikły reguły dla apache’a:

#Wordpress Multi site
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
 
# uploaded files
RewriteRule ^files/(.+) wp-includes/ms-files.php?file=$1 [L]
 
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule . index.php [L]
#END WordPress Multi Site

Published by Marcin Pietrzak

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec ante nec lectus laoreet feugiat. Donec aliquet justo in tellus gravida, id elementum magna convallis. Curabitur faucibus mauris sed risus egestas lobortis. Nunc vestibulum elit ac ipsum ultricies, non ultrices lorem ultrices. Nam at dolor id elit lobortis ullamcorper. Fusce commodo turpis nisi, efficitur efficitur libero dictum eget. Morbi viverra dignissim lacus. Vestibulum mi justo, dictum ut iaculis eget, scelerisque et nibh.

One reply on “Konfiguracja WordPress’a MU na nginx’a”

Comments are closed.

Więcej w apache, konfiguracja
WordPress multisite – problem z logowaniem

Jeżeli używasz WordPress'a w trybie wielu domen (multisite) używając subdomen, ale wykorzystując własne domeny dla różnych subblogów, pamiętaj o umieszczeniu...

Zamknij