Tag: nginx

 • WordPress + nginx

  WordPress + nginx

  Zostałem wywołany na facebookowej grupie dotyczącej WordPressa i czas na aktualizację, bo mam tutaj na dość stary artykuł traktujący o konfiguracji nginxa. Artykuł wordpress i nginx w jednym miejscu stali jest już mocno nieaktualny, choćby dlatego, że wtedy nginx nie miał „try_files”, które to polecenie dużo lepiej obsługuje podawanie plików, niż pisanie reguł.

 • Konfiguracja WordPress’a MU na nginx’a

  Konfiguracja WordPress’a MU na nginx’a

  Reguły przekierowań dla WordPress’a MU przy użyciu apache’a są opisane na stronie pomocy: Create A Network: .htaccess and Mod Rewrite. Poniżej widnieją te same reguły ale dla serwera nginx. if ( $host !~ example\.coml$ ) { rewrite ^/wp-content/uploads/(.+) /files/$1; } rewrite ^/wp-admin/?$ /wp-admin/index.php last; rewrite ^/wp-admin/network/?$ /wp-admin/network/index.php last; rewrite ^/files/(.+) /wp-includes/ms-files.php?file=$1 last; location / { try_files $uri /index.php?q=$request_uri&$query_string; } Oczywiście „example\.com” należy […]

 • 403 dla określonych refererów w nginx

  W serwisie klienta jest dużo plików graficznych, które są hotlinkowane. Generalnie klientowi to nie przeszkadza, bo uważa, że sieć jest od tego żeby się dzielić. Jest jedno ale. Jest parę serwisów które mają na tyle dużą oglądalność, że umieszczone tam grafiki pochłaniają po prostu za dużo pasma i należało by je zablokować. Serwis serwowany jest za pomocą nginx’a. Samo blokowanie hotlinków jest bardzo proste i w całej sieci można znaleźć mnóstwo przykładów, różniących […]

 • IP użytkownika w tandemie nginx proxy i nginx

  Mamy zestaw dwóch serwerów: nginx – przekazujący ruch do wewnętrznych serwerów (proxy) nginx – hostujący serwis Konfiguracja na dla domeny iworks.pl na pierwszym z nich wygląda następująco: server { server_name iworks.pl www.iworks.pl; listen 80; access_log /var/log/nginx/iworks.pl.access.log; error_log /var/log/nginx/iworks.pl.error.log; location / { proxy_pass ; proxy_redirect off; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; } } Informacja o prawdziwym IP […]

 • wordpress i nginx w jednym miejscu stali

  Przenoszę serwisy z jednego serwera na drugi i na tym drugim z założenia ma nie być apache’a. na pierwszy ogień poszedł najmniejszy z wordpressów, taki którego można by przenieść nawet ręcznie. Kilka wpisów na krzyż, kilka wtyczek i tworzony wciąż szablon wyglądu. Na pierwszy ogień przeszła przeprowadzka bazy, więc dump z bazy mysql (systemowa baza serwera) w celu wyciągnięcia danych z tabel db oraz user oraz przerzucenie dwóch rekordów do nowej bazy. Potem CREATE DATABASE […]

 • nginx + ssl

  Jakiś czas temu stawiałem wiki, gdzie kolejnym krokiem po tym jak serwis został zablokowany poprzez htaccess było przestawienie całości do pracy z certyfikatem ssl z wykorzystaniem szyfrowania. Konieczność jeżeli mają tam być przechowywane np. hasła rootów. Certyfikat który podpiąłem jest certyfikatem który sam podpisałem. generowanie klucza prywatnego wykonanie następującego polecenia: openssl genrsa -des3 -out server.key 1024 spowoduje wygenerowanie klucza: Generating RSA private […]

 • wiki potrzebna od zaraz

  Jak liczba obsługiwanych maszyn zrobi się większa niż jeden (lub dwadzieścia, jak to woli) to warto by było gdzieś zapisać pewne rzeczy związane z działaniem skryptów, konfiguracją usług oraz wielu innych ważnych i mniej ważnych rzeczy. Oczywiście można wszystko trzymać w plikach, a pliki w repozytorium, ale przy osiągnięciu pewnej masy zapisanych informacji zaczynają się trudności w dostępie do zgromadzonej wiedzy, szczególnie, że serwerów i usług raczej przybywa niż […]