nginx + ssl

Jakiś czas temu stawiałem wiki, gdzie kolejnym krokiem po tym jak serwis został zablokowany poprzez htaccess było przestawienie całości do pracy z certyfikatem ssl z wykorzystaniem szyfrowania. Konieczność jeżeli mają tam być przechowywane np. hasła rootów.

Certyfikat który podpiąłem jest certyfikatem który sam podpisałem.

generowanie klucza prywatnego

wykonanie następującego polecenia:
openssl genrsa -des3 -out server.key 1024
spowoduje wygenerowanie klucza:
Generating RSA private key, 1024 bit long modulus
.........++++++
..............++++++
e is 65537 (0x10001)
Enter pass phrase for server.key:
Verifying - Enter pass phrase for server.key:

pierwszą wadą tego klucza jest fakt posiadania przez niego hasła, co by oznaczało, że przy każdym restarcie serwera korzystającego z tego klucza, istniała by potrzeba wpisywania tego hasła.

generowanie CSR

Pierwszym elementem prowadzącym do wygenerowania certyfikatu jest wygenerowanie pliku który dopiero potem będzie podpisany przez wcześniej wygenerowany klucz prywatny.

openssl req -new -key server.key -out server.csr

zostaniemy poproszeni o hasło:

Enter pass phrase for server.key:

By potem wypełnić dane:

You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:PL
State or Province Name (full name) [Some-State]:mazowieckie
Locality Name (eg, city) []:Warszawa
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Firma
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, YOUR name) []:
Email Address []:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

utworzenie klucza bez hasła

Aby usunąć „wadę” i posiadać klucz bez hasła należy wykonać:
cp server.key server.key.org
openssl rsa -in server.key.org -out server.key

podpisanie CSR’a

Na sam koniec generowania klucza ssl, musimy go podpisać np na rok:
openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt
Co daje nam efekt:
Signature ok
subject=/C=PL/ST=mazowieckie/L=Warszawa/O=Firma
Getting Private key

instalacja klucza i certyfikatu

Ponieważ używanym serwerem jest nginx to kopiuję sobie:
cp server.crt /etc/nginx/ssl/cert.pem
cp server.key /etc/nginx/ssl/cert.key
podpinanie do konfiguracji

do konfiguracji dodałem:
listen 443;
ssl on;
ssl_certificate /usr/local/nginx/conf/cert.pem;
ssl_certificate_key /usr/local/nginx/conf/cert.key;

potem restart i śmiga... prawie.

Okazało się że wiki działa dobrze, ale nie grzeje :D. Całość wiki działa dobrze, oprócz niektórych odnośników. Np. "losowa strona" powoduje przejście na port 80. Kluczem jest zmiana konfiguracji w pliku: LocalSettings.php
$wgServer = "https://serwer...";

3 komentarze

  1. Dziękuje bardzo. Instrukcja bardzo przydała mi się do postawienia własnego SSL :)

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Jeżeli chcesz skomentować, napisz mail na adres marcin w domenie strony na której jesteś. Dodam twoj komentarz.