WordPress + nginx

Zostałem wywołany na facebookowej grupie dotyczącej WordPressa i czas na aktualizację, bo mam tutaj na dość stary artykuł traktujący o konfiguracji nginxa.

Artykuł wordpress i nginx w jednym miejscu stali jest już mocno nieaktualny, choćby dlatego, że wtedy nginx nie miał „try_files”, które to polecenie dużo lepiej obsługuje podawanie plików, niż pisanie reguł.

Aktualnie używam takiej konfiguracji (stan na wrzesień 2012):

server {
  listen   80;
  server_name iworks.pl;
  charset   utf-8;
  index    index.php;
  root    /var/virtu[...]/iworks.pl;
 
  rewrite ^/wp-admin/?$ /wp-admin/index.php last;
  rewrite ^/files/(.+) /wp-includes/ms-files.php?file=$1 last;
  rewrite ^/wp-admin/network/?$ /wp-admin/network/index.php last;
 
  location / {
    index index.php index.html;
    try_files $uri /index.php?q=$request_uri&$query_string;
  }
 
  location ~ \.php$ {
    include /etc/nginx/fastcgi_params;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9999;
  }
}

6 komentarzy

 1. Rozumiem iż to jest cała konfiguracja virtualnego serwera?

  Troszkę rzeczy wyciąłem, jak nazwy serwera, bo to jest WP MU i podpiętych domen jest kilkanaście oraz wywaliłem rewrite’y dotyczące zewnętrznych rzeczy. Po za tym całość.

 2. Ja u siebie mam nginx + php5-fpm i WP… Działa bez problemów, odkąd postawiłem to nic nie muszę robić :) Działa i działa…

  Opis konfiguracji php5-fpm jest łatwy do wyszukania, sama instalacja na debianie zajęła mi może 30 minut.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Jeżeli chcesz skomentować, napisz mail na adres marcin w domenie strony na której jesteś. Dodam twoj komentarz.