Tag: konfiguracja

 • WordPress + nginx

  WordPress + nginx

  Zostałem wywołany na facebookowej grupie dotyczącej WordPressa i czas na aktualizację, bo mam tutaj na dość stary artykuł traktujący o konfiguracji nginxa. Artykuł wordpress i nginx w jednym miejscu stali jest już mocno nieaktualny, choćby dlatego, że wtedy nginx nie miał „try_files”, które to polecenie dużo lepiej obsługuje podawanie plików, niż pisanie reguł.

 • WP 3.4 – nowości – customizer

  WP 3.4 – nowości – customizer

  Wyobraź sobie, że możesz podejrzeć nowy, świeżo załadowany motyw do swojego bloga, wraz ze zmianą tytułu, sloganu, tła czy grafiki. Na próbę włączyć jedno czy drugie z wcześniej przygotowanych menu. A na sam koniec aktywować motyw wraz z zapisaniem wszystkich dokonanych zmian. Brzmi ciekawie?

 • WordPress: Jak ustawić strony z wpisami?

  WordPress: Jak ustawić strony z wpisami?

  mikor zapytał: Moje pytanie dotyczy przypadku w którym jako stronę startową ustawimy swoją stronę. Jak można ustawić stronę z postami? Aby ustawić coś takiego należy skorzystać ze stron: „Ustawienia” -> „Czytanie” i ustawić opcję Strona główna wyświetla na statyczną stronę oraz wybrać istniejącą stronę joko stronę główną. Następnie wybrać inną stronę w opcji Strona z wpisami jako miejsce w którym będą wyświetlane nasze wpisy.

 • Konfiguracja WordPress’a MU na nginx’a

  Konfiguracja WordPress’a MU na nginx’a

  Reguły przekierowań dla WordPress’a MU przy użyciu apache’a są opisane na stronie pomocy: Create A Network: .htaccess and Mod Rewrite. Poniżej widnieją te same reguły ale dla serwera nginx. if ( $host !~ example\.coml$ ) { rewrite ^/wp-content/uploads/(.+) /files/$1; } rewrite ^/wp-admin/?$ /wp-admin/index.php last; rewrite ^/wp-admin/network/?$ /wp-admin/network/index.php last; rewrite ^/files/(.+) /wp-includes/ms-files.php?file=$1 last; location / { try_files $uri /index.php?q=$request_uri&$query_string; } Oczywiście „example\.com” należy […]

 • WordPress multisite – problem z logowaniem

  WordPress multisite – problem z logowaniem

  Jeżeli używasz WordPress’a w trybie wielu domen (multisite) używając subdomen, ale wykorzystując własne domeny dla różnych subblogów, pamiętaj o umieszczeniu w wp-config.php informacji resetującej położenie cookie.

 • IP użytkownika w tandemie nginx proxy i nginx

  Mamy zestaw dwóch serwerów: nginx – przekazujący ruch do wewnętrznych serwerów (proxy) nginx – hostujący serwis Konfiguracja na dla domeny iworks.pl na pierwszym z nich wygląda następująco: server { server_name iworks.pl www.iworks.pl; listen 80; access_log /var/log/nginx/iworks.pl.access.log; error_log /var/log/nginx/iworks.pl.error.log; location / { proxy_pass ; proxy_redirect off; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; } } Informacja o prawdziwym IP […]

 • nowy cpan – brak listy

  Nowy system, świeża instalacja i po zainstalowaniu cpan’a miałem problem z pobieraniem modułów. Rozwiązaniem jest wybranie z listy geograficznej., którą uzyskujemy po odpaleniu: perl -MCPAN -e shell za pomocą polecenie: o conf init urllist

 • rekonfiguracja mirrorów CPAN’a

  Na szybko przeklikałem się przez konfigurację w efekcie pierwszym mirrorem był ftp.piotrkosoft.net, który jest martwy. Nie odpowiada, albo odpowiada źle. Nie sprawdzałem. teoretycznie po: perl -MCPAN -e shell cpan> o conf init Powinienem móc ponownie skonfigurować. Szkopuł w tym, że nadal łączyło się z tym nieszczęsnym mirrorem i … zamarzało. Wywaliłem ~/.cpan … ale nic nie pomogło. Dopiero ręczne wycięcie z pliku: /etc/perl/CPAN/Config.pm Dało mi to czego potrzebowałem.