WordPress multisite – problem z logowaniem

Jeżeli używasz WordPress’a w trybie wielu domen (multisite) używając subdomen, ale wykorzystując własne domeny dla różnych subblogów, pamiętaj o umieszczeniu w wp-config.php informacji resetującej położenie cookie.

/**
 * cookie reset
 */
define('ADMIN_COOKIE_PATH', '/');
define('COOKIE_DOMAIN', '');
define('COOKIEPATH', '');
define('SITECOOKIEPATH', '');
/**
 * multisite
 */
define( 'MULTISITE', true );
define( 'SUBDOMAIN_INSTALL', true );
$base = '/';
define( 'DOMAIN_CURRENT_SITE', 'iworks.pl' );
define( 'PATH_CURRENT_SITE', '/' );
define( 'SITE_ID_CURRENT_SITE', 1 );
define( 'BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1 );

5 komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Jeżeli chcesz skomentować, napisz mail na adres marcin w domenie strony na której jesteś. Dodam twoj komentarz.