Tag: przygotowanie do druku

  • Poster: Nowy Orlean 2010

    Celem pracy było przygotowanie posteru na kongres medyczny odbywający się w Nowym Orleanie w maju 2010, na którym plakat był wystawiony z krótką prezentacją. Dodatkowym elementem było przygotowanie szablony do programu PowerPoint, tak żeby prezentacja elektroniczna miała spójny wygląd z wielkowymiarowym plakatem. rodzaj przygotowanie do druku zakres prac obróbka zdjęć bazowy skład, przygotowanie do druku projekt graficzny Marcin Pietrzak

  • Poster: Rapid Lymphoma Development

    Celem pracy było przygotowanie posteru na kongres medyczny, na którym plakat był wystawiony z krótką prezentacją. rodzaj przygotowanie do druku zakres prac obróbka zdjęć bazowy skład, przygotowanie do druku projekt graficzny Marcin Pietrzak