Poster: Nowy Orlean 2010

Poster: Nowy Orlean 2010

Celem pracy było przygotowanie posteru na kongres medyczny odbywający się w Nowym Orleanie w maju 2010, na którym plakat był wystawiony z krótką prezentacją. Dodatkowym elementem było przygotowanie szablony do programu PowerPoint, tak żeby prezentacja elektroniczna miała spójny wygląd z wielkowymiarowym plakatem.

rodzaj
przygotowanie do druku
zakres prac
obróbka zdjęć bazowy skład, przygotowanie do druku
projekt graficzny
Marcin Pietrzak