Kategorie
Snippet WordPress

WordPress: jak odpytać inną bazę?

Trafił mi się przypadek, w którym WordPress miał odpytywać inną bazę, zawierającej wyniki cząstkowe pewnego konkursu. Pierwszą myślą było skorzystanie z funkcji PHP, ale skoro WordPress ma wbudowaną obsługę baz danych, to powinno być oczywistą oczywistością, żeby z tego skorzystać.

Kod jest króciutki, bo chodzi o ideę, a nie rozwiązanie:

global $wpdb;
$db2 = new $wpdb( 'db_user', 'db_pass', 'db_name', 'db_host' );
$q = $db2->get_results( 'SELECT code, value FROM competition' );
var_dump( $q );
Kategorie
Bez kategorii WordPress

WordPress: usuń zbędne kopie wpisów

Jeżeli posiadasz w WordPressie dużo artykułów (niech będzie, że więcej niż 5000) i na dodatek często w trakcie pisania używasz klawisza „Zapisz szkic” żeby powrócić do tworzenia artykułu po pewnym czasie lub też, już po opublikowaniu, dokonujesz w nim wielu zmian, to musisz liczyć się z tym, że baza używana przez wordpressa spuchnie o poprzednie wersje wpisów.