WordPress: jak odpytać inną bazę?

WordPress: jak odpytać inną bazę?

Trafił mi się przypadek, w którym WordPress miał odpytywać inną bazę, zawierającej wyniki cząstkowe pewnego konkursu. Pierwszą myślą było skorzystanie z funkcji PHP, ale skoro WordPress ma wbudowaną obsługę baz danych, to powinno być oczywistą oczywistością, żeby z tego skorzystać.

Kod jest króciutki, bo chodzi o ideę, a nie rozwiązanie:

global $wpdb;
$db2 = new $wpdb( 'db_user', 'db_pass', 'db_name', 'db_host' );
$q = $db2->get_results( 'SELECT code, value FROM competition' );
var_dump( $q );
,

2 odpowiedzi na “WordPress: jak odpytać inną bazę?”

Jeżeli chcesz skomentować, napisz mail na adres marcin w domenie strony na której jesteś. Dodam twoj komentarz.