Ulepszanie strony za pomocą javascriptu


Często klienci chcą „odpicować” stronę, poprzez dodanie różnych rzeczy, które „się dzieją”.

Na stronie: Usability enhancements with JavaScript w bardzo miły sposób przedstawiono parę rzeczy.

Pozwolę sobie zacytować zasady używania javascriptu:

  1. Treść jest wartością, nie zmieniaj jej.
  2. Ogranicz ulepszenia do warstwy prezentacji.
  3. Popraw niektóre błędy IE, takie jak brak obsługi tagów abbr czy q.
  4. Pamiętaj, żeby wszystko było lekkie.