unavailable_after – metatag od google


Prosta sprawa w meta można podać datę zakończenia prezentacji strony.

Więcej na ten temat: unavailable_after – nowe meta od Google.


Jedna odpowiedź do “unavailable_after – metatag od google”

Jeżeli chcesz skomentować, napisz mail na adres marcin w domenie strony na której jesteś. Dodam twoj komentarz.