czy można mieć dwie strony 404 w jednym serwisie

Tomasz zapytał:

Mam takie pytanie: czy można dokonać mieć DWIE strony 404? Jedna, która dotyczyłaby całego portalu www.jakis_portal.pl, a druga, gdyby nie została znaleziona strona w konkretnym folderze www.jakis_portal.pl/folder_jakis_tam

Chciałbym skorzystać z Pana doświadczenia i zapytać się, czy jest to możliwe?

Jest to jak najbardziej możliwe. Sposobów do wykonania jest zapewne kilka. Podam dwa najprostsze.

Generalnie to co zostanie wyświetlone w ramach błędu 404 jest określone albo w konfiguracji virtuala, lub (obecnie jest to standard) określone jest w pliku .htaccess. Samo obsługę definiujemy w następujący sposób:

ErrorDocument 404 /katalog-do-pliku/plik-z-obsluga-404.html

  1. obsługa błędu za pomocą pliku skryptu (np. php) w którym będziemy uzależniać wynik od co znajdzie się w zapytaniu do serwera
  2. wytworzenie pliku .htaccess w podkatalogu z wykorzystaniem innych plików błędu

3 komentarze

  1. Hmm, u siebie myślałam o drugim rozwiązaniu. Na razie to chyba jednak postaram się stworzyć chociaż jedną czerystaczwórkę – wg webmaster’s tools nie potrzebuję jeszcze, ale kto wie, czy nie przyda się później.

  2. Da się mieć dowolną ilość wyglądu 404 ale fizycznie musi to być jeden plik, który sam w sobie może być skryptem (perl, php, inne), który w określonych warunkach produkuje jedno, a w innych co innego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Jeżeli chcesz skomentować, napisz mail na adres marcin w domenie strony na której jesteś. Dodam twoj komentarz.