Wyświetl drugi poziom nawigacji

Na blipie padło pytanie:

klisiu: #wordpress jakiś sprytny sposób na wyświetlenie 2. poziomu nawigacji dopiero kiedy będę odwiedzać stronę będącą rodzicem? | http://blip.pl/s/339039339

Oto odpowiedź:

<?php
if (is_page()) {
    $children = wp_list_pages('title_li=&child_of='.$post->ID.'&echo=0');
    if ($children) { ?>
        <ul><?php echo $children; ?></ul><?php
    }
}
?>