Tag: strona błędu

  • W temacie stron 404 – Smashing Magazine

    Niezawodny jak zawsze Smashing Magazine przygotował wybór ciekawych 404-rek. 404 error pages one more time/

  • 501 Not Implemented

    Po raz pierwszy w życiu użyłem statusu błędu 501. Sam status jest statusem bardzo ciekawym i jako taki nigdy nie powinien wystąpić w gotowej aplikacji. Informuje on, że wszystko jest właściwie w porządku, oprócz tego, że pytana funkcjonalność nie została zaimplementowana. Świetnie taki błąd sprawdza się natomiast w czasie pracy nad aplikacją, informując developera o brakach funkcjonalnych. Moje użycie polega na wyświetleniu właśnie 501-nki wtedy kiedy nie znajdujemy pliku  z definicją […]