Od pewnego czasu udzielam się w serwisie devPytania, czyli taki polski klon Stack Overflow, stojący zresztą na tym samym oprogramowaniu. Spotkała mnie tam zabawna sytuacja.

Wczoraj zostało zadane pytanie: Jak element podzielić na dwa “paragrafy” i wycentrować w lewo i w prawo, w którym jako przykład podano dane tabelaryczne przedstawione jako lista, zresztą poniżej prawie całe pytanie:

Mam listę <li> </li>
Chciał bym aby znajdujący się w niej element został podzielony na 2 częsci.
Pierwsza standardowo była by wyjustowana do lewej. Druga do prawej.
Np

<li>coś coś coś coś          (123456)</li>
<li>coś                (564321)</li>

Czyli jak widać, jest to typowa sytuacja w której do prezentacji danych powinna zostać użyta tabelka.

Napisałem odpowiedź w której to opisałem, ale nie spotkała się z ciepłym przyjęciem, ba wydaje mi się, że nawet z wrogim, bo dostałem za nią ujemne punkty, co rozbawiło mnie już zupełnie. Zgodzić się muszę z komentującym:

twk: table-mania zamieniona na div-manię ;-)

Pamiętaj developerze młody: do danych tabelarycznych używamy tabel, bo do tego zostały stworzone.